Finansinės ataskaitos

2023 m. metinė finansinė ataskaita

2022 m. metinė finansinė ataskaita

2021 m. metinė finansinė ataskaita

2020 m. metinė finansinė ataskaita

2019 m. metinė finansinė ataskaita

2018 m. metinė finansinė ataskaita

2017 m. metinė finansinė ataskaita

Veiklos ataskaitos

2023 m. metinė veiklos ataskaita

2022 m. metinė veiklos ataskaita

2020 m. metinė veiklos ataskaita

2019 m. metinė veiklos ataskaita

2017 m. metinė veiklos ataskaita

2018 m. metinė veiklos ataskaita

Aiškinamieji raštai

2023 m. aiškinamasis raštas

2022 m. aiškinamasis raštas

2018 m. metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2017 m. metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2021 m. metinė veiklos ataskaita