POZICIJA DĖL KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO REFERENDUMO

LR Konstitucija kaip pamatinis valstybės dokumentas, savyje išreiškiantis Lietuvos nepriklausomybę, demokratiniais bei teisės viršenybės principais paremtą santvarką ir geopolitinę mūsų šalies kryptį, yra neabejotinas kelio, kuriuo einama jau beveik tris dešimtis metų, tęstinumo garantas. Įvertinant tai, visi galimi šio dokumento pakeitimai privalo būti viešai apsvarstyti, įtraukiant į šį procesą visuomenę, ir sprendžiami referendumu tik radus konsensusą tarp visų suinteresuotų pusių.

Jaunųjų konservatorių lyga neigiamai vertina Seimo valdančiosios daugumos sprendimą organizuoti referendumą dėl 55 Konstitucijos straipsnio keitimo, siekiant Seimo narių skaičiaus sumažinimo nuo 141 iki 121, kartu su pirmuoju Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų turu ir referendumu dėl dvigubos pilietybės. Šią savo nuomonę organizacija grindžia ne tik ilgą laiką jos puoselėtomis vertybėmis, tokiomis kaip teisinė ir demokratiniais pagrindais tvarkoma Lietuvos valstybė, tačiau ir teisės bei politikos mokslų sričių akademikų ekspertiniu vertinimu.

Kadangi po nepriklausomybės atgavimo 1990 m. sumažėjo tik Lietuvoje gyvenančių piliečių skaičius, tačiau balso teisę turinčių piliečių išliko beveik tiek pat, tokia valdančiųjų iniciatyva tik susiaurintų lietuvių tautos atstovavimo Seime mastą bei, sumažinus svarbiausios mūsų valstybės institucijos narių skaičių, gerokai palengvintų kelią įvairioms ne visada gero siekiančioms jėgoms daryti poveikį demokratiškai išrinktiems tautos atstovams.

Todėl Jaunųjų konservatorių lyga tvirtai pasisako už tolimesnį 141 nario dydžio Seimo išsaugojimą.

Taip pat Jaunųjų konservatorių lyga skatina jaunus žmones ir visą visuomenę atsispirti tokiai populistiniais siekiais paremtai valdančiųjų iniciatyvai, bei nedalyvauti šiame referendume, rinkimų apylinkėse atsisakant pasirašyti ir neimant šio referendumo biuletenio.